Bối cảnh (19/11/2021, Thứ sáu)

Nhằm triển khai Luật phòng chống bạo lực gia đình và ứng phó với tình trạng bạo lực trên cơ sở giới bao gồm bạo lực gia đình và xâm hại tình dục tại Việt Nam, Bộ y tế đã ban hành thông tư 24/2017/TT-BYT qui định qui trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là bệnh nhân bạ lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thông tư  43/TT-BYT qui định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện và quyết định 3133/QĐ-BYT về cung cấp chăm sóc y tế cho người bị xâm  hại tình dục.

Để các chính sách này có thể triển khai hiệu quả tại cơ sở y tế, Bộ y tế đã ra quyết định 5859/QĐ-BYT vào tháng 12 năm 2019 ban hành tài liệu chuyên môn “Bộ công cụ đào tạo cho cán bộ y tế triển khai thông tư 24/2017/TT-BYT”. Gần đây, Bộ Lao động thương binh xã hội, Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ với sự hỗ trợ của UNFPA và KOICA tiếp tục phát triển Bộ tài liệu hướng dẫn cung cấp dịch vụ thiếu yếu hỗ trợ người bị BLG về cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới bao gồm 07 tài liệu trong đó có một tài liệu đào tạo về cung cấp dịch vy tế cho người bị bạo lực.[1] Đây là các tài liệu đào tạo thiết yếu cho cán bộ y tế và cán bộ công tác xã hội.

Năm 2021, UNFPA đồng ý hỗ trợ CCIHP triển khai làm web sàng lọc, quản lĩ và hỗ trọ người bị bạo lực. Để ứng dụng này được thực hiện hiệu quả, các bộ y tế cơ sở cần được tập huấn về sử dụng ứng dụng, bên cạnh đó, toàn bộ cán bộ làm việc tại cơ sở y tế bao gồm cả những người không tham gia vào cung cấp dịch vụ y tế cũng cần được tập huấn nhằm nâng cao nhạy cảm với bạo lực trn cơ sở giới và có thái độ phù hợp, thân thiện, tôn trọng, không phán xét với người bị bạ lực tren cơ ở giới bao gồm cả bạo ực gia đình do chồng gây ra và xâm hại tình dục.

 

[1] Tập huấn kiến thức về Giới, bạo lực trên cơ sở giới trong cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới; Tài liệu tập huấn cung cấp dịch vụ xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới;Tài liệu tập huấn cung cấp dịch vụ tư pháp hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới; Tài liệu tập huấn cung cấp dịch vụ công an hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới; Tài liệu tập huấn cung cấp dịch vụ y tế hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới; Tài liệu tập huấn hướng dẫn thực hành quản lý trường hợp với người bị bạo lực trên cơ sở giới; Tài liệu tập huấn hướng dẫn xây dựng cơ chế điều phối liên ngành cung cấp dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới.